Política de qualitat

PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A és una empresa dedicada a l’especejament i comercialització de boví, porcí i oví. Elaboració i comercialització de productes carnis. El nostre principal objectiu és subministrar als clients aliments segurs i estem convençuts que la qualitat és el millor mitjà per aconseguir-ho.

La política de qualitat de

PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A es fonamenta en els compromisos següents:

 1. Compromís d’assolir i mantenir alts nivells de satisfacció dels nostres clients, donant compliment a les seves expectatives i necessitats, determinant els requeriments dels clients per tal de garantir-ne el compliment i oferint-los qualitat, servei, assortiment, especialització i seguretat.
 2. Compromís de complir amb tots els requisits aplicables recollits a la legislació i la normativa vigents, així com contractuals o d’una altra índole, de manera que la nostra actuació en cap cas pugui contravenir els requisits i especificacions legals establertes per les diferents administracions públiques.
 3. Compromís de desenvolupar les nostres actuacions dins d’un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en els nostres mètodes d’actuació i en les nostres relacions amb parts interessades, mitjançant l’establiment i la revisió periòdica dels nostres objectius de qualitat i de la nostra política de qualitat .
 4. Compromís de promoure la comprensió i la difusió de la nostra política de qualitat dins de l’organització mitjançant la formació i comunicació continuada amb els nostres treballadors, essent la participació de tot el nostre personal, requisit imprescindible per aconseguir una millora contínua en totes les activitats de l’empresa.
 5. Compromís de controlar i gestionar de manera efectiva tots els nostres Departaments, cosa que ens permetrà complir amb els nostres objectius i obtenir-ne un grau de qualitat, amb especial incidència en:
  • Atenció i relació amb els nostres clients
  • Qualitat dels nostres productes i serveis
  • Control de proveïdors
  • Organització d’activitats

La Direcció de

PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A, assumeix el compromís i les responsabilitats que el desenvolupament d’aquesta política de qualitat porta implícit, vetllant pel seu compliment i sol·licita la participació i col·laboració de tots els empleats en l’assoliment d’aquests compromisos.