Avís Legal

Aquest Avís Legal estableix les condicions d’ús de la pàgina web www.arquescarns.com (d’ara endavant la pàgina web). La utilització d’aquesta atribueix al navegant la condició d’Usuari, la qual cosa implica l’adhesió i el compromís de compliment de totes i cadascuna de les condicions contingudes en aquest Avís Legal, en la versió publicada en el moment en què s’hi accedeixi, per això es recomana a l’Usuari llegir aquest Avís Legal atentament cada vegada que accedeixi a la Pàgina Web. Aquestes Condicions seran aplicables amb independència de l’existència d’altres condicions específiques aplicables a determinats serveis que es prestin a la Pàgina Web.

Dades identificatives del Prestador de Serveis

Denominació: PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A
Domicili: Carrer de Prat de la Riba, 183 · 25430 Juneda (Lleida)
CIF: A25061318
Contacte: arques@arquescarns.com

 

TERMES I CONDICIONS D’ÚS
Els termes i condicions recollits en aquest Avís Legal seran aplicables a totes aquelles pàgines que figuren dins aquesta Pàgina Web.
L’accés a aquesta Pàgina Web és responsabilitat exclusiva dels Usuaris i suposa acceptar aquests termes i condicions d’ús.
L’Usuari ha de fer un ús lícit d’aquesta Pàgina Web i els seus serveis d’acord amb aquests termes i condicions d’ús i amb la legalitat vigent.
PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A podrà modificar unilateralment els termes i les condicions d’ús d’aquesta Pàgina Web mitjançant la seva publicació en aquest avís legal, i produiran efectes des del mateix moment de la seva publicació.

 

NAVEGACIÓ
PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la pàgina web sigui ininterromput o estigui lliure d’error. Tampoc no es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari al qual es pugui accedir a través de la Pàgina Web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas, PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i la navegació per la Pàgina Web, incloent-hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus . PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als Usuaris per un ús inadequat de la Pàgina Web. En particular, no es fa responsable de cap manera de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin ocórrer mentre l’Usuari navega per ella.

 

ACCÉS I SEGURETAT
L’accés als serveis transaccionals i aquells que inclouen la captura de dades personals es fa en un entorn segur utilitzant protocol SSL (Secure Socker Layer) de 128 bits. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada. Això assegura que el contingut transmès és només intel·ligible per a l’ordinador client i el servidor de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A. L’Usuari pot comprovar que es troba dins d’un entorn segur si a la barra d’estat del vostre navegador apareix un cadenat tancat. La garantia de seguretat dels nostres servidors està recolzada per un certificat expedit pel nostre proveïdor de serveis web. Aquest certificat garanteix que el client està comunicant les seves dades a un servidor de PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A i no a un tercer que intentés fer-se passar per aquesta.

CONTINGUTS
PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web. PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A no garanteix, ni es responsabilitza de les conseqüències que poguessin derivar-se dels errors en els continguts que poguessin aparèixer a la Pàgina Web.

ACTUALITAT I MODIFICACIONS A LA PÀGINA WEB
La informació que apareix a la Pàgina Web és la vigent a la data de la seva última actualització. PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A no es fa responsable de l’actualitat i la idoneïtat de les informacions que conté. No es podrà alterar, canviar, modificar o adaptar la pàgina web per part de l’usuari. PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A es reserva la facultat d’efectuar totes les actualitzacions, canvis i modificacions que consideri convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense avís previ. PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús de la Pàgina Web, incloent-hi el present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Aquesta Pàgina Web, el seu codi font i els continguts que estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual. No poden ser objecte dexplotació, reproducció, distribució, modificació, comunicació pública, cessió o transformació, llevat que hi hagi autorització expressa dels titulars dels drets. El disseny, imatges, rètols, signes distintius, nom comercial, les marques, logos, productes i serveis que conté aquesta pàgina web es troben protegits per llei de propietat industrial. PRODUCTES CARNICS JOAN ARQUES S.A és titular o llicen